Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Senator RP


Szanowni Państwo!

Bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie. Chcę dobrze służyć Polsce i Ziemi Tarnowskiej.

więcej...Senat Rzeczypospolitej
Sejm Rzeczypospolitej
 
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe
Tarnów i nowoczesne technologie
90 lat niepodległości w Tarnowie
Jan Paweł II - Harcerskie Przyrzeczenie
Uchwała Senatu RP o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia
Parlamentarny Zespół do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju
Redaktor Serii Zeszytów - Problemy Nauki i Wychowania

Spotkanie prof. Kaziemierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • 29.10.2015 - Podziękowania Wyborcom
 • 22.10.2015 - Otwarte wykłady TTN
 • 10.10.2015 - Strona Senatora
 • 10.10.2015 - Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • 23.07.2015 - Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2006, 2010