Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Senator RP

Senat Rzeczypospolitej
Sejm Rzeczypospolitej
 
Tarnowskie Towarzystwo Naukowe
Tarnów i nowoczesne technologie
90 lat niepodległości w Tarnowie
Jan Paweł II - Harcerskie Przyrzeczenie
Uchwała Senatu RP o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia
Parlamentarny Zespół do spraw Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju
Harcerstwo - Redaktor Serii Zeszytów

Spotkanie prof. Kaziemierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego

 • Prof. Kazimierz Wiatr Nowym Przewodniczšcym Konsorcjum PIONIER
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

         Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2006, 2010