Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Opracowania, raporty i artykuły

 1. Zagrożenia wychowawcze XXI wieku (współautor), Seria Problemy Nauki i Wychowania, Kancelaria Senatu RP, 2009
 2. Patriotyzm jutra a wyzwania współczesnego harcerstwa, Seria Problemy Nauki i Wychowania, Kancelaria Senatu RP, 2008
 3. Budowa atmosfery wychowawczej w Polsce, Seria Problemy Nauki i Wychowania, Kancelaria Senatu RP, 2007
 4. Sytuacja finansowa szkół wyższych, Seria Problemy Nauki i Wychowania, Kancelaria Senatu RP, 2007
 5. Musicie być mocni, świadectwo Podkarpacki Tygodnik Społeczno-Polityczny, Rzeszów, 2005, nr 8, s. 6 - 7
 6. Stanowisko w sprawie projektu liberalizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, źródło, Tygodnik Rodzin Katolickich, Kraków, 2005, nr 10 (688), s. 24
 7. Stan polityki prorodzinnej, Studia nad Rodziną, Rok VII, nr 12 (2003), Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2004, s. 99 - 110
 8. Druh Tomasz i Służba Prawdzie, Drogowskazy - Krajka, Warszawa, 2004, nr 1 (3), s. 47 - 50
 9. Moja wizja Harcerstwa w ZHR, Instruktor, Warszawa, 2004
 10. Mądre wakacje - dar i zadanie, RODZINA RM, nr 7-8 (2004), s. 16 - 17
 11. Jaki ZHR w XXI wieku - marzenia i rzeczywistość, Drogowskazy, Warszawa, 2003
 12. Czuwajmy przy Ojcu świętym, Instruktor, Warszawa, 2003
 13. Statut - fundament i kręgosłup organizacji, Drogowskazy, Warszawa, 2003
 14. Z Wawelu na Dąbie, Dąbianin, nr 1 (67), Kraków, 2003, s. 1, 4-7
 15. Dzieci i młodzież w roku 2001, KPRM, Departament Spraw Rodziny, Warszawa, 2001, s. 1-57
 16. Analiza porównawcza sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce na tle Europy i wybranych państwa świata, KPRM, Departament Spraw Rodziny, Warszawa, 2001, s. 1-32
 17. Długa droga czyli od KIHAMów do ZHR, Skaut, Kraków, 2000
 18. Wychowanie młodzieży w harcerstwie w świetle zadań Polityki Prorodzinnej Państwa, KPRM, Departament Spraw Rodziny, Warszawa, 2000, s. 1-18
 19. Karność w rodzinie i wychowanie do pracy a Program Polityki Prorodzinnej Państwa, KPRM, Departament Spraw Rodziny, Warszawa, 2000, s. 1-7
 20. Polityka prorodzinna państwa a godność ojcostwa, KPRM, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa, 1999, s. 1-6
 21. Program Polityki Prorodzinnej Państwa (współautor), KPRM, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa 1999
 22. Rodzina i szkoła, Mat. Konferencji "Rodzina: Dar i Zadanie", Kraków 1998, s. 107 - 118
 23. Raport o Sytuacji Polskich Rodzin (współautor), KPRM, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny, Warszawa 1998
 24. ZHR Semper Fidelis, Instruktor - wyd. okolicznościowe "Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej SEMPER FIDELIS", Warszawa, 1998, s. 8 - 9
 25. Wychowanie do pracy - czy jest potrzebne, RODZINA RM, 1999, nr 11, s. 10 - 11
 26. Dlaczego Harcerstwo ? (cz. V - ZHR Semper Fidelis), Dąbianin, Kraków, 1998, nr 7-8 (13-14), s. 5-7
 27. Dlaczego Harcerstwo ? (cz. IV - Harcerstwo na Dąbiu), Dąbianin, Kraków, 1998, nr 6 (12), s. 5-6
 28. Dlaczego Harcerstwo ? (cz. III - Harcerstwo Niepokorne), Dąbianin, Kraków, 1998, nr 5 (11), s. 5-6
 29. Dlaczego Harcerstwo ? (cz. II - Istota Harcerstwa), Dąbianin, Kraków, 1998, nr 4 (10), s. 6-7
 30. Dlaczego Harcerstwo ? (cz. I - Cel Harcerstwa), Dąbianin, Kraków, 1998, nr 3 (9), s. 6-7
 31. Apolityczność Harcerstwa, Instruktor, Warszawa, 1997, nr 29
 32. Rok 1989, Kwartalnik Historyczny ZHR, Warszawa, 1996, nr 3/4, s. 33-61
 33. Czy Harcerstwo Państwowe, Bratnie Słowo, Warszawa, 1992
 34. Korzenie, Kosynier, Jednodniówka, Kraków, 1992, s. 9
 35. Rola kapelana harcerskiego, Czuwajmy, Kraków, 1989
 36. Regulamin sprawności (zespół KIHAM), wyd. konspiracyjne - Harcerz śląski, 1982


Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018