Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Senacki Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia

Senacki Zespół do spraw wychowania młodego pokolenia powstał w celu podejmowania działań na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Zadaniem zespołu było inicjowanie dyskusji na temat ważnych spraw młodego pokolenia, organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tematyce wychowywania dzieci i młodzieży.

Zespół został utworzony 25 lipca 2007 r. Zespół liczył 11 senatorów. Jego przewodniczącym został senator Kazimierz Wiatr. Ze względu na skrócenie kadencji Sejmu skutkującej rozwiązaniem również i Senatu, zespół nie odbył posiedzenia.

Zespół został reaktywowany w VII kadencji 28 listopada 2007 roku. Zespół liczył 6 senatorów, jego przewodniczącym został ponownie senator Kazimierz Wiatr.

W roku 2008, w czerwcu zespół zorganizował konferencję Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, a także spotkał się z Ministrem Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka.

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia.

W roku 2009 zespół, w ramach działań nakierowanych na tworzenie właściwych warunków wychowania młodego pokolenia m.in. odbył spotkanie z liderami Niezależnego Zrzeszenia Studentów, z Krystyną Szumilas, Sekretarzem Stanu w MEN oraz Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka. Inne działania zespołu były również podporządkowane celom, zarysowanym w uchwale poświęconej tworzeniu właściwych warunków wychowania młodego pokolenia.

W VIII kadencji Senacki Zespół do spraw Wychowania Młodego Pokolenia został utworzony 19 stycznia 2012 roku. Zespół liczył 6 senatorów, jego przewodniczącym został po raz trzeci senator Kazimierz Wiatr.

Członkowie zespołu kontynuowali prace rozpoczęte w ubiegłych kadencjach, nakierowane na tworzenie właściwych warunków wychowania młodego pokolenia.

Dnia 30 marca 2012 r. zespół zorganizował konferencję Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej, w czasie której podjęto tematykę ograniczenia liczby likwidowanych szkół podstawowych oraz problematykę finansowania działalności małych szkół publicznych zarządzanych przez samorządy.

Podczas konferencji Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej. W środku inicjator konferencji senator Andrzej Misiołek. Przemawia przewodniczący zespołu senator Kazimierz Wiatr. 30 marca 2012 r.

W 2013 roku swoje posiedzenia Zespół poświęcił m.in. wartości tekstu ślubowania studenckiego oraz demokracji jako wartości i środków do jej osiągania, w kontekście przypadku studenta, który odmówił złożenia ślubowania w określonej przez uczelnię treści. Dyskutowano o wielu aspektach pracy uczelni, jej procesu dydaktycznego, o kwestiach finansowania uczelni, a także o wymogach stawianych kandydatom podczas egzaminów wstępnych.

W roku 2015 tematem spotkania Zespołu z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka był problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Rzecznik Marek Michalak przedstawił działania swojego Biura dotyczące samobójstw wśród młodzieży oraz wyraził opinię, iż niektóre dzieci nie mają wsparcia w swoich rodzicach i nauczycielach, są pozostawione same sobie. Przedstawiono także statystyki ilustrujące tendencje samobójcze wśród dzieci. Zespół wyraził opinię, iż problemy polskich szkół dotyczące problemów wychowawczych polegają na tym, iż często nauczyciele są bezradni, a czasem słabo przygotowani do pracy wychowawczej. Zespół zamierza zajmowaŸ się tą problematyka w przyszłości.
Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018