Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Podziękowania

Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za poparcie mojej osoby w wyborach do Senatu RP i tak wysokie poparcie - 89 582 głosów.

Dziękuję kazdemu, kto przyczynił się do tego zwycięstwa oddając na mnie głos, zawieszając baner lub plakat, rozdając ulotki. 

Dziękuję wszystkim, którzy służyli pomocą i byli wsparciem w trakcie tej kampanii!

Przed nami trudny czas - nadal będę dla Państwa i dla Polski! Moim priorytetem tak jak do tej pory, pozostanie wspieranie rodzin i młodych, rozwój szkolnictwa wyższego, nauki i innowacyjnej gospodarki, a także utrzymanie zasad i wartości chrześcijanskich w życiu publicznym!

Dobro obywateli i państwa, niepodleglość i suwerenność - będą najważniejsze. Bezpieczeństwo - z tym hasłem szliśmy do wyborów - w wymiarze kulturowym, finansowym, gospodarczym, politycznym i militarnym!

Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie.

Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Wiatr

Spotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018