Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Współpraca międzynarodowa

Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych
 • IEEE Expert Magazine: Intelligent Systems, Parma, Italy,
 • IEE Computer and Digital Techniques, Bristol, UK,
 • IEE Electronic Letters, Stevenage, UK,
 • International Journal Eng. App. of Artificial Intelligence, Parma, Italy,
 • IEEE Transactions on Neural Networks, Louisville, USA,
 • Eurasip Journal on Applied Signal Processing, New York, USA,
 • Journal Machine Graphics and Vision, WarszawaDoświadczenia zdobyte za granicą

TEMPUS JEP-07648-94

Courseware-Oriented Higher Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering - COHERENCE,

 • University of Bristol UK
 • University of Manchester UK
 • University of Huddersfield UK
 • University of Essex UK
 • University of Wales, Swansea UK
 • University of Minho, Braga Portugalia
 • Univesrity of Aveiro Portugalia
Dyplomy Master of Philosophy będące owocem współpracy - 4 osoby
 • University of Manchester - 2 osoby
 • University of Huddersfield - 1 osoba
 • University of Wales, Swansea - 1 osobaSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Harcerskie Przyrzeczenie w Tarnowie
 • Jan Paweł II i nasze zadanie - Polska
 • Ideologia gender - zagrożenie XXI wieku
 • Piątka najszybszych superkomputerów
 • Czy utrzymamy harcerski sztandar?
 • Superkomputery dla polskiej nauki

  więcej...
     

       


 • Prometheus - moc dla polskiej nauki
 • Dobry czas dla Polski
 • Dobra zmiana dotarła do Tarnowa
 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018