Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Boże Narodzenie 2018


Marana Tha
Ciągle czekamy

PrzyjdŸ Panie znów
Słabi wołamy

Czekania czas
Odmienia nas

światło z Betlejem
Siłą nadziei jest...


Czas Adwentu to czas oczekiwania - na Dobro i na wewnętrzną przemianę każdego z nas. To czas refleksji nad naszym życiem, które w świetle oczekiwania zyskuje inny wymiar. Bowiem czas oczekiwania wypełniony jest światłem Oczekiwanego...

Życzę, aby światło Oczekiwanego było siłą i impulsem do dobrego życia i do czynienia Dobra. Abyśmy czerpali radość i siłę z Bożego Narodzenia – tego w Betlejem i tego w nas!


Szczęść Boże!

Kazimierz Wiatr
Senator RPSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Młodzi naukowcy i Perły Tarnowa
 • Czy Polska bez chrztu przetrwałaby do dziś
 • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Każdy musi mieć swoje Westerplatte
 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018