Naukowiec Wychowawca Działacz społeczny Senator RP Multimedia Kontakt

Boże Narodzenie 2017


Cicha noc
Czas czekania w nas
Wokół mróz

Serca chłodne biją
Skrzy się ęnieg
Piękna, Dobra chcemy

Jezu przyjdŸ
Ogrzej nas
Sensu siłę daj

Rozpal w nas
Wielką moc
Żagiew wiary wlej

Wieków czas
Płynie w nas
Kosmos i historia dzieją się

Wytrwać dzię
Pozwól nam
Jutro żagiew inni
wezmą w dłoń ...
Czas Bożego Narodzenia skłania nas do refleksji nad naszym życiem.
Czas oczekiwania i czas Narodzenia budzą w nas myęli
o Słowie, które stało się Ciałem.
W tym czasie życzę, aby Nowonarodzony Chrystus
przyniósł wszystkim prawdziwy pokój, aby ciepło płynące z Bożego żłóbka
było dla Nas ważnym impulsem do czynienia Dobra,
aby miłoęć BliŸniego przynosiła nam wielką radoęć!
Niech ęwiatło z Betlejem prowadzi nas przez całe życie.


Szczęść Boże!

Kazimierz Wiatr
Senator RPSpotkanie prof. Kazimierza Wiatra i Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego • Moc dla Polskiej Nauki
 • Cyberprzestrzeń - szanse i zagarożenia
 • Infostrada do każdej wioski
 • Węzeł Pioniera w Tarnowie otwarty
 • Pierwsze w Polsce centrum komputerowe

  więcej...
     

       


 • Prometheus wśród najpotężniejszych
 • Tarnowskie Perły
 • Otwarte wykłady TTN
 • Ważniejsze wystąpienia w Senacie RP
 • Wydawnictwo Kancelarii Senatu RP


 • Zobacz też na YouTube.com

 • www.kazimierzwiatr.pl © Copyright by Kazimierz Wiatr 2005 - 2018